Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

 

Aktuálna ÚS

ягоды годжи купить

 

Zákon č. 479/2008
Na stránke v časti Tlačivá,dokumenty nájdete vložený kompletný Zákon č.479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí.

 

ŠTK

oznamuje FO, FK a TJ, že od budúceho

ročníka sa pripravuje prechod na ISSF systém

na všetky súťaže mužov a dorastu.

Žiada zainteresované oddiely

 o predbežnú technickú prípravu.

 

DK upozorňuje,
 že za evidenciu ŽK 
a trestov
zodpovedá FK a FO.
Podľa DP článok 30 .

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

MO muži                 I. trieda PD                  I. trieda PE,BN

 

U19 MO U19 I. trieda PD U19 I. trieda PE,BN

 

II. trieda PD II. trieda PE II. trieda BN 

 

 

kliknúť na súťaž 

TMK OblFZ Prievidza

 

 
TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že v termínoch 8.-9.11., 15.-16.11., 17.11., 22.11. 2014 ( záverečné skúšky ) organizuje školenie trénerov futbalu 1. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia. Poplatok za školenie je 100 eur, uhrádza sa na začiatku školenia.
Prihlášky sú na stránke OblFZ Prievidza.
Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš,
 predseda TMK (0905 852 294).

 

Návrh nového Registračného a Prestupového poriadku Slovenského futbalového zväzu sa odkladá o pol roka.

Druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku

kliknúť

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Komisia Rozhodcov a Delegátov

OblFZ PRIEVIDZA

 

 

                             Chceš sa stať

          FUTBALOVÝM ROZHODCOM

 

E-mail: oblfzpd@stonline.sk

 

Sekretár :                   0918 996 645

Predseda KR a DZ :      0905 440 778

 

 Radi Ťa privítame madzi nami !

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.