Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 MaK OblFZ Prievidza UPOZORŇUJE

 

  • Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach OblFZ Prievidza, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať výhradne v elektronickej forme.
  • Z tohto dôvodu odporúčame všetkým dotknutým FK, FO a TJ aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a taktiež je nutná osobná e-mailová adresa. U hráčov do 18 rokov pri aktivácii konta je nutná prítomnosť zákonného zástupcu.
 

Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje

 

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ.

 

 

 Návrh novely Registračného a prestupového poriadku   kliknúť

 

 Oznam pre klubových ISSF manažérov

 Zmeny termínov a časov jednotlivých stretnutí sa žiadajú výhradne elektronicky a to priamo na detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného a nie cez elektronickú podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu).  Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní.

Jedenásť krokov pri transfére amatéra

Čo robiť pri prestupoch amatérov

Jedenásť krokov pri transfére amatéra    kliknúť

 

 

 TMK OblFZ Prievidza organizuje

v zmysle programu podpory talentovaných hráčov prípravný zraz vybraných hráčov v kategóriách U12, U13, U14  na deň 06.06.2016 (pondelok) o 16:00 hod. na futbalovom štadióne Iskra Nováky.

 

Tréneri nominovali nasledovných hráčov:

Ročník 2002

Kristián Kopčan, Ján Uhliar- Iskra Nováky, Tomáš Greguš, Matej Greguš - Veľké Uherce, Patrik Bílik, Tomáš Turček - Bošany, Alex Štefan - Nitrianské Pravno, Matúš Gašparík - Klátová Nová Ves (brankár), Emanuel Drška - Nitrianske Pravno, Šimon Makva - Skačany.

Ročník 2003

Jakub Daniš - Iskra Nováky, Tomáš Opat - Koš, Michal Janiš , Denis Ševela - Žabokreky nad Nitrou, Samuel Gašparík - Veľké Uherce, Michal Horváth, Hanus Bruno - Nitrianske Rudno, Michal Veselý, Kristián Krnčok - Kanianka, Tomáš Seidl - Oslany.

Ročník 2004

Andreas Hajnovič, Samuel Žigmund - Iskra Nováky, Miroslav Gatial - Nedožery-Brezany, Milan Gašparík - Žabokreky nad Nitrou, Martin Cmarko - Kanianka,Igor Zbiňovec - Nitrianské Pravno, Július Jurík - Opatvce nad Nitrou,Jakub Zachara - Žabokreky nad Nitrou, Michal Stanko - Klátova Nová Ves, Denis Bílik Nedožery-Brezany.

Realizačný team:

Hlavný tréner- Hvojnik Anton - 0907265709

Asistent  - Šimo Juraj

Asistent  - Dalibor Riziky

Priniesť si treba: 1x futbalová obuv , tréningový výstroj chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!

Prípadné ospravedlnenie nahláste hlavnému trénerovi na tel. čís.0907265709. Za dovoz a odvoz nominovaných hráčov sú zodpovední rodičia v spolupráci s FK.

 

Pozvaní sú kluboví tréneri nominovaných hráčov.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ZsFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia ZsFZ.

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

TMK OblFZ Prievidza

 
TMK podľa plánu práce pripravuje prípravný zraz kategórie dorast ročník 98 a mladší.
Zmyslom prípravného zarzu je pripraviť výber hráčov z celého OblFZ Prievidza na záverečný dorastenecký turnaj štyroch, ktorý organizuje TMK OblFZ Prievidza dňa 19.06.2016 (nedeľa)  na futbalových ihriskách TJ Družstevník Nedožery-Brezany. 
Názov akcie :Prípravný zraz Dorast ročník 98 a mladší
Miesto:    Futbalové ihrisko TJ Družstevník Nedožery-Brezany
Termín:   08.06.2016 (streda)
Kategória výberu:  Ročníky  1998 a mladší

Nominácia:

Adam ÁČ, Mário ŠUŠOL - MTJ Nitrianske Pravno, Martin POLÁK - TJ ŠK Liešťany, Samuel ŽIAK - TJ Magura Poruba, Dalibor KRČ - MTJ Pravenec, Ladislav Sedláček, Erik Benzír , Andrej Suchý - FK Veľké Bielice, Matúš KôSTKA, Roderik GATIAL, Vladimír LEKÁR, Peter KOVÁČ - OFK Slávia Chrenovec-Brusno, Milan STAŇO, Marek BLAHÁČ - TJ Baník Sebedražie, Ernest ŽIGMUND - TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom, Adrián FÁBRY, Patrik MENDEL, Adam FÁBERA - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, Patrik ČIČMANEC, Pavel KOTRÍK - TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou.

Realizačný tím:

Vedúci akcie: Patrik Mojžiš, Nováky - 0905 852 294

Tréneri: Anton Šimášek, Nováky - 0904 315 395, Róbert Šimurka, Opatovce nad Nitrou - 0905 423 926, Oldřich Bříza Prievidza - 0908 062 805. 

Program:

 do 17:00 hod. príchod na futbalové ihrisko Nedožery-Brezany, kontrola zdravotného stavu, osobné pohovory, príprava na zápas.

Prípravný zápas o 18:00 hod.  HI (hlavné ihrisko) 

TJ Družstevník Nedožery-Brezany - Výber OblFZ Prievidza

Vyhodnotenie: o 20:00 hod.

Upozornenie: 

zobrať si futbalové a hygienické potreby, nezabudnúť preukaz poistenca,

                         brankári priniesť si svoju výstroj.

                       

V prípade odôvodnenej neúčasti je potrebné o tom informovať trénera  p. Antona Šimáška - 0904 315 395 , Róberta Šimurku - 0905 423 926, Oldřicha Břízu - 0908 062 805.

V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.

Cestovné bude preplatené podľa smerníc OblFZ Prievidza.

Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub v spolupráci s rodičmi.

Info ISSF  členovia:

Vážené dámy, vážení páni,

chceme Vám dať do pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel.kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel.kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.  

INFO  ISSF  FK :

Sekretár OblFZ Prievidza oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát.

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

Komisia Rozhodcov a Delegátov

OblFZ Prievidza

                              

                                Chceš sa stať

                 FUTBALOVÝM ROZHODCOM 

 

KR a DZ oznamuje záujemcom o funkciu rozhodcu, že sa môžu prihlásiť mailom na oblfzpd@stonline.sk, prípadne telefonicky predsedovi KR a DZ na t.č.0905 440 778.

 Radi Ťa privítame madzi nami !

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.