Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

 

Aktuálna ÚS

ягоды годжи купить

 

Zákon č. 479/2008
Na stránke v časti Tlačivá,dokumenty nájdete vložený kompletný Zákon č.479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí.

 

ŠTK

oznamuje FO, FK a TJ, že od budúceho

ročníka sa pripravuje prechod na ISSF systém

na všetky súťaže mužov a dorastu.

Žiada zainteresované oddiely

 o predbežnú technickú prípravu.

 

DK upozorňuje,
 že za evidenciu ŽK 
a trestov
zodpovedá FK a FO.
Podľa DP článok 30 .

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

MO muži                 I. trieda PD                  I. trieda PE,BN

 

U19 MO U19 I. trieda PD U19 I. trieda PE,BN

 

II. trieda PD II. trieda PE II. trieda BN 

 

 

kliknúť na súťaž 

Dôležité upozornenie pre funkcionárov FK, FO a TJ.

SFZ upozorňuje na fakt , že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde...).

 

Preto Vás žiadam aby ste vo vlastnom záujme uhrádzali faktúry výlučne bankovým prevodom alebo vkladom na účet SFZ so správne uvedeným variabilným symbolom, ktorý je číslo faktúry.

 Ján Baláž sekretár OblFZ

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

   

Ponuka notebookov pre FK, FO a TJ

 

 

Telekom kliknúť

Členovia futbalovej rodiny majú možnosť využiť bonusy od Telekomu kliknúť

 

 

Komisia Rozhodcov a Delegátov

OblFZ PRIEVIDZA

 

 

                             Chceš sa stať

          FUTBALOVÝM ROZHODCOM

 

E-mail: oblfzpd@stonline.sk

 

Sekretár :                   0918 996 645

Predseda KR a DZ :      0905 440 778

 

 Radi Ťa privítame madzi nami !

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.