Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

 

Aktuálna ÚS

ягоды годжи купить

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 

 

SFZ predkladá futbalovej verejnosti na pripomienkovanie návrh nového Súťažného poriadku futbalu.

 

Pripomienkovať návrh nového Súťažného poriadku futbalu možno do 27. marca  - kliknúť

                                         

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje trénerom

 
TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že dňa 12.4.2015 o 8:00 hod. organizuje pre trénerov futbalu v priestoroch futbalového zväzu rekvalifikáciu z C licencie (4. trieda) na UEFA Grassroots C licenciu. Rekvalifikácia je určená nie len pre trénerov, ktorým skončila platnosť licencie 31.12.2014, ale aj pre tých, ktorí majú platnú starú C licenciu (4. trieda), keďže jej platnosť 31.12.2014 zanikla. Poplatok je 20 eur, uhrádza sa na začiatku rekvalifikácie u sekretára zväzu. Treba si priniesť starú licenciu, písacie potreby a foto 2,5x2. Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK (0905852294).

 

Registračný a prestupový poriadok SFZ     kliknúť

 

 

Schválený VV SFZ 10.02.2015 

 

Platný od 15.06.2015  okrem článku 40, ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia tohto poriadku 

Rozhodcovia OblFZ Prievidza obsadili 3. miesto na prestížnom halovom turnaji rozhodcov ZsFZ v Galante 17.01.2015.

 

 Prestížny halový turnaj rozhodcov ZsFZ  klik

 

  Aktuálne výsledky FUTBALNET

    

  MO muži                 I. trieda PD                  I. trieda PE,BN

   

  U19 MO U19 I. trieda PD U19 I. trieda PE,BN

   

  II. trieda PD II. trieda PE II. trieda BN 

   

   

  kliknúť na súťaž 

   Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

  čísla účtov a IBAN

  Tatra banka účet 2627848848/1100       

  IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

   Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

  IBAN SK3709000000000066511655

   

     Poriadky vydávané na základe čl. 8 stanov

   

   

  Komisia Rozhodcov a Delegátov

  OblFZ PRIEVIDZA

   

   

                               Chceš sa stať

            FUTBALOVÝM ROZHODCOM

   

  E-mail: oblfzpd@stonline.sk

   

  Sekretár :                   0918 996 645

  Predseda KR a DZ :      0905 440 778

   

   Radi Ťa privítame madzi nami !

   

  Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

   

  http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
   

  Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.