Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

 

Aktuálna ÚS

ягоды годжи купить

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 MaK OblFZ Prievidza UPOZORŇUJE

 

  • Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach OblFZ Prievidza, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať výhradne v elektronickej forme.
  • Z tohto dôvodu odporúčame všetkým dotknutým FK, FO a TJ aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a taktiež je nutná osobná e-mailová adresa. U hráčov do 18 rokov pri aktivácii konta je nutná prítomnosť zákonného zástupcu.
 

Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje

 

 Novelizácia RaPP - SFZ

Čitajte tu - Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje

 

 Oznam pre klubových ISSF manažérov

 Zmeny termínov a časov jednotlivých stretnutí sa žiadajú výhradne elektronicky a to priamo na detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného a nie cez elektronickú podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu).  Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní.

Jedenásť krokov pri transfére amatéra

Čo robiť pri prestupoch amatérov

Jedenásť krokov pri transfére amatéra    kliknúť

 

 

 TMK OblFZ Prievidza organizuje

v zmysle programu podpory talentovaných hráčov prípravný zraz vybraných hráčov v kategóriách U12, U13, U14  na deň 02.05.2016 (pondelok) o 16:00 hod. na futbalovom štadióne Iskra Nováky.

 

Tréneri nominovali nasledovných hráčov:

Ročník 2002

Kristián Kopčan, Ján Uhliar- Iskra Nováky, Tomáš Greguš, Milan Pauko - Veľké Uherce, Samuel Offertáler - Kľačno, Erik Karady, Enriko Janek - Kanianka, Matúš Gašparík - Klátová Nová Ves (brankár), Peter Vaško - Opatovce nad Nitrou, Śimon Makva - Dolné Vestenice.

Ročník 2003
Jakub Daniš - Iskra Nováky, Marco Adamec - Bystričany, Samuel Gašparovič - Veľké Uherce, Michal Horváth - Nitrianské Rudno, Michal Veselý, Kristián Krnčok - Kanianka, Denis Ševela - Žabokreky nad Nitrou, Dominik Šarina - Klátova Nová Ves, Tomáš Opat - Koš, Tomáš Seidl - Oslany.

Ročník 2004

Andreas Hajnovič, Samuel Žigmund, Marek Poništiak - Iskra Nováky, Branislav Kmeť - Veľké Uherce, Monika Vravková - Tužina, Igor Zbiňovec - Nitrianské Pravno, Július Jurík - Opatvce nad Nitrou, Patrik Poništiak - Žabokreky nad Nitrou, Michal Stanko - Klátova Nová Ves, Martin Cmarko, Daniel Chudý - Kanianka.

 

Realizačný team:

Hlavný tréner- Hvojnik Anton - 0907265709

Asistent  - Šimo Juraj

Asistent  - Dalibor Riziky

Priniesť si treba: 1x futbalová obuv , tréningový výstroj chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!

Prípadné ospravedlnenie nahláste hlavnému trénerovi na tel. čís.0907265709. Za dovoz a odvoz nominovaných hráčov sú zodpovední rodičia v spolupráci s FK.

 

Pozvaní sú kluboví tréneri nominovaných hráčov.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ZsFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia ZsFZ.

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

 

" KŽF ZsFZ Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 19.04.2016 od 09:00 hod do 16:00 hod  sa na štadióne FC Nitra uskutoční regionálny výber dievčat ročník 2002 zo Západoslovenského Futbalového Zväzu. Srdečne pozývame všetky mladé talentované futbalistky (ročník narodenia 2002 ), aby sa zúčastnili tohto výberu a pokúsili sa prebojovať do záverečnej nominácie na celoslovenský turnaj regionálnych výberov, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27.04.2016 v Dunajskej Lužnej.   

Prosíme kluby ak majú talentované hráčky daného ročníku aby nahlásili účasť hráčok na regionálnom výbere emailom roland.kzfzsfz@hotmail.com  - Roland Szőcs ( tel. kontakt 0918884021 ). K informácii  o hráčkach prosíme uviesť: meno a priezvisko; reg číslo; dátum narodenia a post kde hráčka hráva.

KŽF ZsFZ sa  teším na účasť vybraných hráčok   "

 

Info ISSF  členovia:

Vážené dámy, vážení páni,

chceme Vám dať do pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel.kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel.kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.  

INFO  ISSF  FK :

Sekretár OblFZ Prievidza oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát.

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

Komisia Rozhodcov a Delegátov

OblFZ Prievidza

                              

                                Chceš sa stať

                 FUTBALOVÝM ROZHODCOM 

 

KR a DZ oznamuje záujemcom o funkciu rozhodcu, že sa môžu prihlásiť mailom na oblfzpd@stonline.sk, prípadne telefonicky predsedovi KR a DZ na t.č.0905 440 778.

 Radi Ťa privítame madzi nami !

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.