Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

TMK OblFZ Prievidza oznamuje

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že plánuje v termínoch 19. - 20.11., 26. - 27.11., 3. - 4.12.2016 organizovať v priestoroch futbalového zväzu školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA  Grassroots C licencie. Poplatok je 100 - 120 eur (podľa počtu prihlásených). Uzávierka prihlášok je 31.10.2016. Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK (0905852294).

  • TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že dňa 11.12.2016 o 8:00 organizuje v priestoroch futbalového zväzu seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Poplatok je 20 eur. Treba si priniesť 1 kus foto 2,5x2,0 cm. Prihlášky je potrebné zaslať do 30.11. 2016 na adresu zväzu alebo e-mailom na oblfzpd@stonline.sk.

  • TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že dňa 10.12.2016 sa v Nitre uskutoční seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA B licencie. Bližšie informácie http://www.trenerportal.sk/. Seminár organizuje TMK ZsFZ.

 

Nový Súťažný poriadok   kliknúť

Striedavý štart hráča vekovej kategórie mládeže.

Súťažný poriadok článok 28

Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.

 Odsek (8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Odsek (9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa končí vždy skončením súťažného ročníka.

Odsek (10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho istého hráča.

vzor dohody o striedavom štarte hráča  kliknúť

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.