Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

TMK OblFZ Prievidza

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje trénerom, ktorí 3.12.2017 úspešne absolvovali školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie, že proces vyžiadania licencie od SFZ sa zjednodušil:

na adresu SFZ ( technický úsek - úsek vzdelávania) stačí poslať žiadosť o vystavenie licencie, registráciu v ISSF systéme, prefotené osvedčenie a fotografiu 2,5x2. Na diplom od SFZ netreba čakať! SFZ pošle na adresu trénera diplom a licenciu. Bližšie informácie predseda TMK Mgr. Patrik Mojžiš 0905 852 294.

 

 

 

 

 

Sekretár

 

 

  • Oznamuje funkcionárom FK, FO a TJ, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV a preto je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu  o nové REGISTRAČNÉ PREUKAZY.
  • Nenechávajte si to na posledný deň pred súťažou!!!!!!!!!!!
  • Platnosť REGISTRAČNÉHO PREUKAZU v kategórii mládeže do U19 (vrátane) je päť rokov odo dňa jeho vydania. V kategórii dospelých nad U19 platnosť REGISTRAČNÉHO PREUKAZU je desať rokov odo dňa jeho vydania.

 Podávanie žiadostí o transfer:

  • Žiadosti o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie do 31.01./ a žiadosti o prestup s obmedzením / zimné registračné obdobie s obmedzením do 31.03./ začali dňom 01. január. 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.