Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

TMK OblFZ Prievidza

 

TMK OblFZ Prievidza pripomína klubom, že na základe Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza, sú všetky družstvá povinné mať kvalifikovaného trénera. V termínoch 18.-19.11., 25.-26.11., 2.-3.12.2017 plánuje organizovať školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky treba elektronicky, poštou, osobne doručiť na sekretariát OblFZ Prievidza (stiahnuť zo stránky), Uzávierka prihlášok je 10.11.2017. Trénerom bude pozvánka doručená e-mailom. Poplatok za školenie je 100 eur.

 

TMK OblFZ Prievidza plánuje 10.12.2017 organizovať seminár trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Uskutoční sa v priestoroch OblFZ Prievidza. Uzávierka prihlášok je 4.12.2017.

 

Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš predseda TMK OblFZ Prievidza (0905852294).

 

 

 

KM OblFZ Prievidza

Organizuje vrámci projektu PPT tréningový zraz dňa 25.09.2017 (pondelok) na futbalovom štadióne v Novákoch.

 

 


  • Nominácia hráčov ročník 2003:

Jakub Daniš, Bartolen Adam, Hanus Bruno, Denis Bobok - Nováky, Samuel Gašparovič, Tomáš Seidl - Veľké Uherce, Dominik Šarina - Klátova Nová Ves, Erik Furek, Jakub Nemec, Daniel Gaššo - Chynorany, Kevin Cimra, Tomáš Diko - Uhrovec, Michal Neradný - Miezgovce, Peter Blina - Zlatníky.


  • Nominácia hráčov ročník 2004:

Kacina Filip, Poništiak Marek, Švec Marko - Nováky, Denis Bilík, Igor Zbiňovec - Nedožery-Brezany, Sebastián Pilip - Chynorany, Michal Stanko - Klátova Nová Ves, Damian Suchý - Veľké Uherce, Damian Čahoj - Prusy, Leonard Žiak - Diviacka Nová Ves, Dominik Šiatinský - Oslany, Patrik Jarolín - Uhrovec.

 

  • Nominácia hráčov ročník 2005:
Radoslav Kišš - Nováky, Daniel Duchovič, Marko Radosa - Veľké Uherce,  Marko Pažický, Ján Fábry - Lehota pod Vtáčnikom, Benjamin Pavel Braun - Dolné Vestenice, Filip Lagin - Diviacka Nová Ves, Tomotej Kuric, Nicolas Pihik - Oslany, Dominik Čierny - Chynorany, Samuel Kišac - Bošany, Samuel Olach - Veľké Bielice, Samuel Škultéty- Uhrovec

 

  • Realizačný tím:

Hlavný tréner - Tadeáš Nechala, prvý asistent trénera - Juraj Šimo, druhý asistent trénera - Tomáš Fereje.

 

Nominovaní hráči a realizačný tím sa dostavia dňa 25.09.2017 do 15:30 hod. do areálu futbalového štadióna v Novákoch.

Ukončenie tréningového zrazu je plánované o 17:30 hod.

Priniesť si treba: kopačky , tréningovú výstroj, chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!!!!

V prípade ospravedlnenia nahlásiť hlavnému trénerovi na číslo 0915788129, alebo prvému asistentovi trénera na číslo 0902227430, alebo druhému asistentovi trénera na číslo 0950559358.

Za dovoz a odvoz nominovaných hráčov sú zodpovední rodičia v spolupráci s FK.

Pozvaní sú aj tréneri nominovaných hráčov.

Uvoľnenie dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočností, že ZsFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia ZsFZ.

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.