Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 26 zo dňa 27. apríla 2017

Športovo-technická komisia

 

                        Úradná správa č.26 zo dňa 27. apríla 2017

 

 • U 128 : berie na vedomie podanie FO Dolné Naštice .MFS sa odohralo v zmysle RS Šport.-techn. zásady bod 2 písm. b
 • U 129 : berie na vedomie podanie FO Malá Čausa,,B", že nenastúpi na MFS  17.kola VIII. liga - II. tr. muži PD  Diviaky nad Nitricou - Malá Čausa,,B"-Veľká Čausa dňa 30.4.2017.Uvedené dáva na vedomie FO Diviaky nad Nitricou a KR.
 • U 130 : kontumuje nedohraté MFS 16.kola VIII. liga - II. tr. muži PE  Krásno -Návojovce a pripisuje 3 body mužstvu Krásno pre pokles počtu hráčov hostí pod 7.(SP čl.82 písm. g) Výsledok dosiahnutý na HP ( 4:0) zostáva v platnosti.
 • U 40 :   žiada FO,FK,TJ ,aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia v termíne kratšom ako 21 dní podávali výhradne  cez ,,detail zápasu" - ,,žiadosť o zmenu termínu stretnutia"
 •              Vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza 2017/18. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti do 11.5.2017 , na ŠTK OblFZ Prievidza.

 

 ZMENY STRETNUTÍ :

 • VI.liga-MO muži :
 • 26.kolo Dežerice  -  Diviacka Nová Ves       21.5.2017  o 14 : 00  hod 
 • 27.kolo Malá Čausa  -  Horná Nitra-Handlová,,B"    27.5.2017  o 17 : 00  hod.
 • VII. liga- I.tr. PD muži :
 •  23.kolo Nováky  -  Čereňany  14.5.2017  o 16 : 30  hod.
 • VIII. liga- II.tr. PD muži :
 • 22.kolo Malá Čausa,,B"  -  Dolné Vestenice,,B"    4.6.2017  o 17 : 00  hod.
 • VI.liga-MO dorast :
 •  24.kolo   Žabokreky nad Nitrou  -  Šimonovany 21.5.2017  o 14 : 30  hod.  

            Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať do 14 dní. 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.