Aktuálna úradná správa

VV  č.5  03. 12. 2019

 

 

Uznesenie VV OblFZ číslo 5/2019/2020

 

Zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 29. novembra 2019

v budove SFZ v Prievidzi.

 

Pozvaní:                Anton Laco, Marian Mikula, Ing. Ján Martina, Mgr. Patrik Mojžiš,

                               Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák,

                              Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

 

Prítomní:             Anton Laco, Marian Mikula, Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Miloš

                             Gašparovič, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan,

                             Ing. Marek Grolmus.

 

 

Ospravedlnení:                 Ing. Ján Martina , Jozef Mišák

 

 

 

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2019.

 

 

  1. Schválil :
  • Prelosovanie jarnej časti súťaže VI. liga U19 MO skupina PD futbalového ročníka 2019/2020 predložené ŠTK OblFZ Prievidza.

 

Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude v mesiaci január 2020 v budove SFZ Prievidza.

 

 

Zapísal Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza.

 

ŠTK  č.17  14. 11. 2019

 

 

Úradná správa č.: 17 zo dňa  14. novembra 2019

 

U 76 : kontumuje MFS 15.kola  VI. liga -MO muži Nedanovce  -  Oslany  a pripisuje 3 body mužstvu Nedanovce  pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 ( SP čl. 82 bod 1,písm. g ) . Výsledok dosiahnutý na HP ( 5 : 0 ) zostáva v platnosti.

 

ŠTK ďakuje futbalovým klubom, futbalovým funkcionárom, hráčom, priaznivcom za spoluprácu a podporu počas roka 2019. Praje všetkým pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a súkromných aj športových úspechov v Novom roku 2020.

 

                Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP čl. 87.

 

           V Prievidzi dňa   14.11.2019  

 

Marián Mikula predseda ŠTK            

 

 

DK  č.16  14. 11. 2019

 

 

Úradná správa č.:  16 zo dňa  14.11. 2019

U 234 Juraj Lukačka , 1249800,Opatovce n. N, 1 ss N,od 14.11.2019,DP 37/5a

U 235 oprava U 223 , Peter Duchovič, 1114235,Kolačno, 1 týž. P do 30.6.2020, DP 41/1,2,3

U 233 /opakovane/ DK nariaďuje v zmysle  DP čl. 16 odst.7 a čl.17 ods.8 výkon disciplinárneho opatrenia udeleného počas jesennej časti súťažného ročníka - pozastavenia výkonu funkcie člena realizačného tímu alebo funkcionára a pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm./, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach.

UPOZORNENIE: DK upozorňuje všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel a samotný hráč.

Poďakovanie: DK ďakuje futbalovým oddielom, funkcionárom, hráčom a priaznivcom za spoluprácu, podporu a slušné správanie počas MFS v roku 2019. Zároveň želá všetkým pokojné prežitie Vianočných sviatkov, načerpanie nových síl počas zimnej prestávky, veľa zdravia, súkromných aj športových úspechov v novom roku 2020.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 05.03.2020 o 16,00 hod. Odvolanie proti rozhodnutiu DK OblFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2)

V Prievidzi  dňa 14.11.2019

Pavol Košík predseda DK

 

 

KR a DZ  č.17  15. 11. 2019

1) KR a DZ oznamuje, že začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 je 07-08.03.2020. 

 

2) KR a DZ oznamuje predbežný termín zimného semináru R a DZ, ktorý sa  bude konať 23.februára 2020 / nedeľa/ o 8:30 hod   v Novákoch - program  semináru bude zaslaný poštou. Zároveň  žiada všetkých R a DZ o zodpovednú teoretickú prípravu (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaže). 

  

3) KR a DZ oznamuje termín konania školenia nových rozhodcov, ktoré sa uskutoční 01-02.02.2020 o 8:30 hod.  v priestoroch Oblfz Prievidza. V prípade záujmu kontaktujte  pána Róberta Šandrika  na tel.č. 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com. 

Pozvaní R:  Sedlák, Kohút A., Jakubis M., Čampiš

 

4) KR a DZ berie na vedomie oznámenie o ukončení aktívnej rozhodcovskej činnosti R Hagara, Janus st. . Menovaným ďakuje za ich dlhoročnú a kvalitne odvedenú činnosť, ako aj reprezentovanie v ZsFZ, zároveň im praje do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov. 

 

5) KR a DZ na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť zo zápasu Opatovce-Lehota B Podhradie.

 

6) KR a DZ úprimne ĎAKUJE všetkým rozhodcom, delegátom a odborným komisiám za odvedenú činnosť v roku 2019 a praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, pracovných a športových úspechov v  roku 2020.

 

 

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok  17.01.2020 

 

TMK  č.6  14. 11. 2019

 

 

Seminár trénerov OblFZ Prievidza

 

14.12.2019, Prievidza

 

Organizátor:                           TMK OblFZ Prievidza so súhlasom TÚ

                                                  SFZ - Vzdelávanie trénerov

Termín:                                   14.12.2019, sobota

Začiatok seminára:                 10:00 hod.

Miesto:                                   OblFZ Prievidza, zasadačka

Pre trénerov:                           Prioritne pre trénerov UEFA B a UEFA

                                                  Grassroots C licencie

Rozsah seminára:                   5 hodín

Potvrdenie:                             Účasť sa eviduje v ISSF - „Konto trénera"

Účastnícky poplatok:              20,- Eur

                                               Účastnícky poplatok sa bude hradiť na mieste pri

                                                registrácií.

Prihláška:                                Len elektronickou formou do 11.12.2019

                                                  na e-mail:  oblfzpd@stonline.sk

 

Prihlášku nájdete na stránke: oblfzprievidza.sk  v sekcii TMK

 

 

 

PROGRAM SEMINÁRA

 

 

  9:30 - 10:00              Úvodná prezencia účastníkov

10:00 - 10:15              Otvorenie seminára

10:15 - 11:00              Aktuálne zmeny v pravidlách futbalu - teória

                                    (Miloš Gašparovič, rozhodca III. ligy západ)

 

11:15 - 12:45              Využitie prihrávkových cvičení v tréningovom procese - teória, video

                                    (Patrik MOJŽIŠ, predseda TMK OblFZ Prievidza, MŠK Žilina U14)

 

12:45 - 13:15              Občerstvenie a prestávka

13:15 - 14:45               Individualizácia v tréningového procese vo výkonnostnom futbale -   

                                        teória, video                               

                                    (Norbert Guľa, MŠK Žilina U19)

 

14:45                            Ukončenie seminára

                                        Záverečná prezencia účastníkov

 

Oznam

 

Technický úsek SFZ a TMK OblFZ Prievidza pripravuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v termíne január a február 2020.

Podmienkou otvorenia školenie je minimálny počet 16 osôb a maximálny počet osôb 24.

 

Prihláška na školenie  TU     vypísanú prihlášku pošlite na email oblfzpd@stonline.sk

 

Uzávierka prihlášok je 30.11.2019

 

 

 

KM  č.14  14. 11. 2019

 

 

Názov akcie :   Predprípravný zraz č.2_dorast ročník 2001 a mladší

Miesto:                Športová hala Prievidza

Termín:               17.11. 2019

Kategória výberu:           Ročníky  2001 a mladší

                                              

 

   Nominačná listina výber OblFZ 2001 a mladší

P. č.

Priezvisko a meno

Futbalový klub

1.

Samuel Krč(B)

MTJ Pravenec

2.

Walter Protschka

MTJ Pravenec

3.

Patrik Žilla

MTJ Pravenec

4.

Marek Neumann

MTJ Pravenec

5.

Vojtech Štefan

MTJ Pravenec

6.

Andrej Fábera

OFK Baník Lehota p.Vtáčnikom

7.

Jakub Ďuriš

OFK Baník Lehota p.Vtáčnikom

8.

Miroslav Kavor

TJ Družstevník Koš

9.

Boris Beka

TJ Družstevník Koš

10.

Michal Horváth

TJ Športklub Liešťany

11.

Michal Špánik

OŠK Chynorany

12.

Pavel Belák

TJ Slávia Chrenovec

13.

Dalibor Jurík

TJ Priehrada N.Rudno

14.

Juraj Hronec

TJ Priehrada N.Rudno

15.

Matúš Petráš

TJ Priehrada N.Rudno

16.

Daniel Michal

TJ Priehrada N.Rudno

17.

Dušan Kúdela

MFK Baník Handlová

18.

Kristán Santa

MFK Baník Handlová

19.

Filip Beňo

TJ Sokol Biskupice

20.

Samuel Stolárik

TJ Ostratice

21.

Jaroslav Crho

TJ Ostratice

 

 

 

 

 

Realizačný tím:

Vedúci akcie

Patrik Mojžiš

Nováky

0905 852 294

Tréneri

Anton Šimášek

Nováky

0904 315 395

Róbert Šimurka

Opatovce nad Nitrou

0905 423 926

 

Marián Néma

Kanianka

0905420168

 

Program:

 

do 10:30 hod.                   príchod

do 11:00hod.               osobné pohovory, kontrola zdravotného stavu

od 11:00hod                  rozcvičenie, HČJ, Rozdelenie nominovaných hráčov na štyri družstvá,                                                            modelované zápasy medzi sebou.

o 12:30hod                         Ukončenie predprípravného zrazu

Upozornenie:  zobrať si futbalové a hygienické potreby, nezabudnúť preukaz poistenca,

                         brankári priniesť si svoju výstroj.

V prípade odôvodnenej neúčasti je potrebné o tom informovať trénera  p. Antona Šimáška mob. 0904 315 395 , Róberta Šimurku 0905 423 926, alebo Mariána Nému 0905420168.

V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.

Cestovné bude preplatené podľa smerníc OblFZ Prievidza.

Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub v spolupráci s rodičmi

 

                Mgr. Patrik Mojžiš  v.r.                                                         Ján Baláž

     Predseda TMK OblFZ Prievidza                                   Sekretár OblFZ Prievidza

 

MaK  č.1  16. 08. 2019

 

Elektronické registračné preukazy.

Matrika OblFZ Prievidza upozorňuje FK, FO as TJ, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku.

Matrika žiada FK, FO a TJ aby pre hráčov, ktorí nie sú identifikovateľný podľa fotografie v ISSF si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti o ERP s aktuálnou fotografiou !!!

 

Sekretár  č.8  14. 11. 2019

 

 

Čerpanie kreditov

 

Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

 

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení ,že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na ​https://futbalnet.shop/

Prehľad čerpania nájdete na adrese ​http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

 

 

SEMINÁR TRÉNEROV UEFA GC/B licencie - OblFZ Prievidza

Organizátor TMK ZsFZ, TMK OblFZ Prievidza a MFK Spartak Bánovce nad Bebravou so súhlasom TÚ SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov SFZ.

Termín seminára je 23.11.2019 (sobota).

Pre trénerov  UEFA Grassroots C a UEFA B licencie.

Rozsah seminára 5 hodín (teória a prax).

Účasť sa eviduje v ISSF v konte trénera.

 

Poplatok je 20,00,-€.

Informácia o programe kliknúť

Nastavenie štartu hráčov v ISSF

Informujeme , že bola nahodená nová verzia ISSF s úpravou podľa SP, RaPP pri nahadzovaní hráčov jednotlivých kategórii tzv. U-čiek a platnosti licencií športových odborníkov. 

Registrácia hráčov

Informuje, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

Oznamuje FK, FO a TJ, že dňa 18.06.2019 bola výkonným výborom(VV) SFZ schválená výrazná novela Registračného a prestupového poriadku SFZ s viacerými podstatnými zmenami.1.) Novela Registračného a prestupového poriadku - odkaz:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

2.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami(vyznačenie zeleným zvýraznením) - odkaz:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/e26c489e-d937-4bd5-9e38-41e9ca53339e.docx

3.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ - odkaz: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2019/06/66a159df-d579-4819-bb32-1d1918b1bd14.pdf

 

Takisto oznamuje, že dňa 18.06.2019 bola VV SFZ schválená novela Súťažného poriadku.1.) Novela Súťažného poriadku - odkaz: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/5db32d35-e61c-4f52-b98e-e378b1bfc594.pdf

2.) Konsolidované znenie Súťažného poriadku SFZ - odkaz: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Aktualizácia registrovaných občianskych združení.

Upozorňujeme funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie (vrátane občianskych združení) doplniť do novo vzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii Ministerstva vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK. V prípade, že im nevenovali potrebnú pozornosť, resp. ich prehliadli (zmazali) nájdete ich TU. Dôrazne upozorňujeme, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať aké kôl vek prostriedky zo štátneho rozpočtu a SFZ mu preto pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše, oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od správneho poplatku (16,50 €).

 

Povinnosť mať licencovaného trénera.

Pripomína FK, FO a TJ hrajúcim v VII. ligách III. triedach okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou aby si zabezpečili licencovaného trénera registrovaného v ISSF. Tréner musí byť registrovaný v ISSF, mať platnú licenciu a zaplatený členský poplatok. Poplatok môže uhradiť aj FK , keď si trénera nahrá do družstva a následne mu uhradí členský poplatok.

Ako si uhradiť členský poplatok.

Postup v prípade hráča, či inej osoby, pri ktorej sa v ISSF objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klik na ikonu Môj účet a vyplniť fakturačné údaje, ktoré je nutné potvrdiť- zmeniť. Následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia. FA musí uhradiť do doby splatnosti.

 

 

 

 

Možnosť si dať vyškoliť trénerov.

 

TECHNICKÝ ÚSEK Slovenského futbalového zväzu

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK Prievidza bude organizovať Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Termín školenia: 29.09.2019 - 23.11.2019  + záverečné skúšky

7.- 10.12.2019

Organizácia školenia: 6 výukových blokov

Blok

termín

deň

čas

B1

29.09.2019

nedeľa

08:30 - 16:15

B2

14.10.2019

pondelok

15:00 - 20:30

B3

26.10.2019

sobota

09:00 - 14:00

B4

04.11.2019

pondelok

15:00 - 19:30

B5

09.11.2019

sobota

08:30 - 16:30

B6

22.11.2019

piatok

15:00 - 20:00

   Menný zoznam prihlásených a zaradených:

Filip Dornik, Tomáš Krebes, Jana Néma, Rastislav Hutár, Dominik Černo, Tomáš Kohút, Michal Herián, Juraj Trgyňa, Ivan Klačko, Tomáš Ďuriš, Michal Mendel, Martina Slobodová, Peter Perniš, Roman Szabo, Jaromír Ďurina, Marek Brezovský, Peter Vraňák, Róber Cifrík, Dušan Mazaň, Vladimír Weldl, Romana Kováčová, Patrik Lomnický, Branislav Tretinár, Štefan Niko.

 

Podpora rozvoja mládežníckeho futbalu.

Projekt „Dajme spolu gól" od septembra už aj na základných školách, ďalšie prihlášky do konca január

 

          

 

 

 

Podrobné informácie o projekte, prihlášku a registráciu vašej MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu „Dajme spolu gól" realizujte prostredníctvom linku:    

https://www.dajmespolugol.sk/projekt/materske-skoly/postup-registracie-skoly          

 

CIELE PROJEKTU:

1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.
2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.
3. Podpora zdravého životného štýlu.
4. Osvojenie si základných pohybových návykov.
5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.
6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.
7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry - futbalu.
8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby v obciach a mestách.

 

 

ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:

1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)
2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)
3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: zábava a radosť z aktivity, z hry)
4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, disciplína)
5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom hry)

V Prievidzi dňa 14.11. 2019

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.15  31. 10. 2019

Obsadenie R a DZ č.15 Poznámka MO DOUBLE STAR BET XIV. kolo (10.11. 2019) o 13.30 hod. R AR1 AR2 DZ 09.11.2019 11:00 OŠK Chynorany - FK Iskra Nováky Ficel ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.3  24. 09. 2019

 

Rozhodnutie Odvolacej komisie Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovala odvolanie MFK Baník Handlová voči rozhodnutiu ŠTK správa č. 6 zo dňa 28.08.2019 - U28.

 

ROZHODLA Odvolacia komisia ponecháva rozhodnutie ŠTK plnom rozsahu v platnosti.

 

Odôvodnenie - ŠTK postupovala podľa platného SP a RS.

Rozhodnutie: PD-OK-2019/2020-0003
Klub: Mestský futbalový klub Baník Handlová
Dátum zaevidovania: 23.09.2019 16:44
Dátum vyriešenia: 23.09.2019 16:44
Stav: Vyriešené

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.