Sekretár OblFZ Prievidza


správa č.: 310. júla 2020

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 SO ZAčIATKOM O 16:00 HOD. V DOME KULTÚRY V NOVÁKOCH. Usmernenie k Riadnej Konferencii: Konferencie sa m&oci...


správa č.: 203. júla 2020

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 SO ZAčIATKOM O 16:00 HOD. V DOME KULTÚRY V NOVÁKOCH. Usmernenie k Riadnej Konferencii: Konferencie sa m&oci...


správa č.: 105. júna 2020

OZNAMUJE, žE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA SFZ čERPÁ RIADNU DOVOLENKU DO 12.06.2020. NÁSTUP DO RIADNEHO PRACOVNÉHO ZAťAžENIA OD 15.06.2020. Oznamuje termín konania riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s...


správa č.: 1120. marca 2020

DO ODVOLANIA RUŠÍ STRÁNKOVÉ HODINY NA SEKRETARIÁTE OBLFZ PRIEVIDZA A ZASADNUTIA ODBORNÝCH KOMISIÍ OBLFZ PRIEVIDZA. V PRÍPADE POTREBY KONTAKTUJTE SEKRETÁRA A PREDSEDOV ODBORNÝCH K...


správa č.: 1013. marca 2020

UPOZORňUJE NA čLÁNOK 19/2 REGISTRAčNÉ OBDOBIA, KTORÉ PLATÍ PRE TOTO ZIMNÉ REGISTRAčNÉ OBDOBIE: d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením...


správa č.: 906. marca 2020

UPOZORňUJE NA čLÁNOK 19/2 REGISTRAčNÉ OBDOBIA, KTORÉ PLATÍ PRE TOTO ZIMNÉ REGISTRAčNÉ OBDOBIE: d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením...


správa č.: 814. novembra 2019

ČERPANIE KREDITOV Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity s&uac...


správa č.: 731. októbra 2019

ČERPANIE KREDITOV Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity s&uac...


správa č.: 624. októbra 2019

ČERPANIE KREDITOV Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity s&uac...


správa č.: 517. októbra 2019

ČERPANIE KREDITOV Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity s&uac...


správa č.: 422. augusta 2019

1. Oznamuje, že bol dňa 18.06.2019 novelizovaný Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa, ktorého budete postupovať. Žiadam Vás o preštudovanie a zadávanie transferov zmysle schválen&...


správa č.: 316. augusta 2019

1. Oznamuje, že bol dňa 18.06.2019 novelizovaný Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa, ktorého budete postupovať. Žiadam Vás o preštudovanie a zadávanie transferov zmysle schvále...


správa č.: 208. augusta 2019

1. Oznamuje, že bol dňa 18.06.2019 novelizovaný Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa, ktorého budete postupovať. Žiadam Vás o preštudovanie a zadávanie transferov zmysle schválen&...


správa č.: 101. augusta 2019

1. Oznamuje, že bol dňa 18.06.2019 novelizovaný Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa, ktorého budete postupovať. Žiadam Vás o preštudovanie a zadávanie transferov zmysle schválen&...


správa č.: 1721. júna 2019

1. Oznamuje, že bol dňa 18.06.2019 novelizovaný Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa, ktorého budete postupovať. Žiadam Vás o preštudovanie a zadávanie transferov zmysle schválen&...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.