II. trieda PE

Výsledky zápasov v sezóne 2014/2015

XXVI. kolo (14.06.2015) o 17.00 hod.
Klátova Nová Ves - Hradište 14.06.2015
1 : 2 17.00
Voľno - Pažiť 14.06.2015
: 17.00
Partizánske"B"-Brodzany - Radobica 14.06.2015
1 : 0 17.00
Veľké Kršteňany - Malé Bielice 14.06.2015
7 : 0 17.00
Livinské Opatovce - Malé Uherce 14.06.2015
5 : 1 17.00
Kolačno - Krásno 14.06.2015
3 : 2 17.00
Malé Kršteňany - Návojovce 14.06.2015
1 : 4 17.00 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.