Tlačivá,dokumenty Povolenie štartu hráča v kategórii mužov(1.2 MB)

 Súhlas so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii(1.2 MB)

 Dohoda o spoločnom mládeže OblFZ PD(31.7 kB)

 Dohoda o spoločnom družstve mládeže SP 28/4,7(20.3 kB)

 Manuál elektronickej prihlášky(677.3 kB)

 Dohoda o striedavom štarte hráča v mládežníckych kategóriach(1.2 MB)

 Organizačný poriadok(218 kB)Organizačný poriadok Oblastného futbalového zväzu Prievidza.

 Zápis o stretnutí(1.3 MB)Zápis o stretnutí, ktorý sa používa na majstrovských stretnutiac mužov, dorastu a žiakov v OblFZ Prievidza

 PASPORT(386 kB)Tlačivo pasport, ktoré musí vypísané spolu s prihláškou odovzdať TJ - FK pre futbalový ročník 2023/2024

 List prezidenta SFZ(455.2 kB)

 Tlačivo o nedostatkoch(75.5 kB)

 

Príhlaška na trénerský kurz


 Majzlan Blažej(45 kB)

 Program licenčného seminára R a DZ 2019(536.3 kB)

 Súťaž Prípraviek MIX a Mladšej Prípravky Jar 2019(276.1 kB)
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.